Hteam skadeservice er din redning

Vi står klar til at hjælpe dig, hvis uheldet skulle være ude

Vi rykker hurtigt ud med afhjælpning og afdækning, så skaden kan blive inddæmret og begrænset så meget som muligt.

Vores dygtige teams står klar

til at afhjælpe ved vandskade, både fra rørledninger og skybrud, samt ved skimmelsvamp, brandskader, stormskader, hærværk og indbrud.

Vi udfører arbejdet i tæt samarbejde med dig, forsikringsselskabet og evt. brandvæsnet / politi.

Anmeld skade

  Dit navn *

  Din e-mail *

  Dit mobilnr. *

  Beskriv opgaven *

  Vi dokumenterer og laver rapport


  Hteam dokumenterer skaderne med digitale fotos og optager løbende rapport. Ved vandskader og skimmelsvamp, laver li både løbende og afsluttende fugtmålinger, og afslutter med en fugtmålerrapport.

  Vores dygtige teams af håndværkere står klar, til uforpligtende at give tilbud på udbedring af skaderne. Vi har professionelt mandskab til alt indenfor tømrer, murer, isolering og maler, så vi kan følge opgaven helt til døren, uden i skal koordinere med flere forskellige håndværker virksomheder.

  Brand og sodskader


  Hteam tilbyder afrensning af sod samt fjerner lugt efter brand og røg. Vi tilbyder desuden nedrivning, oprydning og vores dygtige håndværkere står klar til at genopbygge det skadede.

  Vi samarbejder med forsikringsselskabet, både for private, virksomheder og boligselskaber.

  Vandskader

  Hteam sørger for opsugning af vandet, affugtning, rengøring og desinfektion af alle typer bygninger og ejendomme.

  Vi fremsøger og inddæmrer skaden, for at forebygge yderligere skade og skimmelsvamp.

  Ved skybrudsskader og andre skader foresaget af vind og vejr, rådgiver vi i hvordan man fremadrettet kan sikre sit hjem og bygninger mod lignende skader.

  PAS PÅ!

  Har du mistanke om at der kan være kloakvand eller anden forurening i vandet, så undgå alt kontakt med vandet.

  Skimmelsvamp

  Hteam finder, fjerner og forebygger skimmelsvamp. Skimmelsvamp forekommer oftest i bygningsdele som over længere periode har været udsat for fugt. Dette kan både ske ved vandskader, konstruktionsfejl eller manglende udluftning eller ventilering.

  Skimmelsvamp kan være skadeligt for indeklimaet og give helbredsmæssige problemer hos beboerne / brugerne.

  Vi sørger for en grundig gennemgang af bygningen, fjerner skimmelen og sanerer det ramte område, samt vi sørger for efterfølgende reparation eller genopbygning.

  Vi følger til dørs med professionel rådgivning omkring , hvordan man bedst muligt undgår skimmelsvamp i fremtiden.

  Hærværk og indbrud


  Hteam rykker ud ved smadrede ruder, med afdækning, oprydning og rengøring.

  Vi er også behjælpelige ved hærværk, både i form af oprydning og reparationer, men også med fjernelse af grafitti o.l.